Benefiční výstava signály.cz: Vybavení Domova pro seniory Velký Újezd

29. 10. 2010 15:28
Rubrika: Nezařazené

Základní informace:

Domov pro seniory Velký Újezd poskytuje svým klientům zdravotní péči a ubytování. V současné době je jeho ubytovací kapacita 70 obyvatel, o které se stará asi 30 zaměstnanců. (Po plánované rekonstrukci bude ubytovací kapacita 92 obyvatel a 45 zaměstnanců.)

Poskytované služby vycházejí z principů zajištění bezpečného prostředí pro klienty a uspokojování individuálních potřeb klientů v rámci možností zařízení.

Posláním Domova pro seniory Velký Újezd je zajištění důstojného a bezpečného života seniorům, poskytování takové podpory a pomoci, aby mohli i nadále vést plnohodnotný a kvalitní život jako jejich vrstevníci (možnost využití velké zahrady a parku k odpočinku a zájmovým činnostem).

Nejdůležitějšími a nejhlavnějšími cíli služeb je vytvořit uživatelům takové prostředí, ve kterém se budou cítit dobře a bezpečně, udržet co nejdéle jejich získané dovednosti, vést je k samostatnosti a podílení se na životě v Domově pro seniory.

Vzhledem k tomu, že celý areál je bezbariérový, lze poskytnout služby i uživatelům s omezenou pohyblivostí popřípadě těm, kteří jsou upoutáni na invalidní vozík, seniorům s lehkou demencí a uživatelům zcela imobilním.

U uživatelů, kteří jsou imobilní nebo kteří ztrácejí své dovednosti je rehabilitací a sociální službou podporován návrat mobility a schopnosti udržet si získané dovednosti co nejdéle.

Prosíme o pomoc:

Aby tyto služby mohly být úspěšně zajišťovány i v budoucnosti, bylo nutné přistoupit k rozsáhlé rekonstrukci celého objektu. Finance na rekonstrukci zajišťuje kongregace z vlastních zdrojů i ze zdrojů od různých státních i nestátních subjektů.

Pro vlastní poskytování služby je však nutné ještě domov vybavit. V současné době se jeví jako potřebné nákup speciální zvedací vany od firmy Arjo, jejíž cena se pohybuje okolo 350 tis. Kč a na jejíž nákup chybí finanční prostředky. Vana je vhodná jak pro klienty, tak pro jednodušší práci personálu - dá se pod ni najet se zvedákem, takže odpadá dvojí manipulace s klientem, lze ji zvednout tak, že při mytí nemusí být nadměrně zatěžována páteř pracovníků, v ovládacím panelu je zabudováno desinfekční zařízení.

Jsme vděčni za jakoukoliv podporu a modlitbu.

Finanční dary je možno také posílat na bankovní účet č. 173229815/0300, specifický symbol 1930. Dar je možno odečíst dle zákona 586/1992 Sb. § 15 odst. 1 od základu daně.

Domníváme se, že senioři, kteří vykonali ve svém životě mnoho dobrého pro nás i naše blízké a kteří vzhledem ke svému stáří a zdravotnímu stavu nemohou žít ve svém přirozeném prostředí, by měli mít možnost prožít aktivní a důstojné stáří.

Všem vám, kdo jakýmkoliv způsobem tento projekt podpoříte, upřímně děkujeme.

Kongregace Milosrdných sester III. řádu sv. Františka pod ochranou Svaté Rodiny www.frantiskanky.cz 

Zobrazeno 3892×

Komentáře

Weri

Nemám nic proti charitativním aktivitám v zahraničí, ale proč nezačne u sebe, u nás doma, v republice?Ráda jsem přispěla svým hlasem pro tento projekt! Snad se vám podaří získat dostatek pěněz!

Píďa

Děkuji všem za komentáře k projektu, udělali mi velkou radost!

Zobrazit 7 komentářů »

Pro přidání komentáře se musíš přihlásit nebo registrovat na signály.cz.

Autor blogu Grafická šablona Nuvio